Zajęcia komputerowe

Warsztaty komputerowe odbywają się we wtorki w godzinach od 13:40 do 14:30

w budynku Szkoły przy ulicy Kościelnej 2.

Warsztaty obejmują:

Dobrota Prentka

Drukuj