Zajęcia komputerowe

Warsztaty komputerowe odbywają się we wtorki w godzinach od 12:30 do 14:00

w budynku Szkoły przy ulicy Kościelnej 2.

Warsztaty obejmują:

Dobrota Prentka

Drukuj