Mistrz Mowy Polskiej  

.W dniu 14 marca 2019 r. odbył się w naszym Ośrodku ogólnoszkolny konkurs polonistyczny pt. „Mistrz Mowy Polskiej”.  Jego celem było rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów: poprawnego pisania, starannego wypowiadania się, słuchania i analizowania tekstów kultury. Uczestnicy mieli do wykonania siedem zadań. Pisali m.in. dyktando, wykonali ćwiczenia gramatyczne, wyjaśniali trudne słowa oraz związki frazeologiczne, tworzyli pocztówkowe pozdrowienia, wcielali się w role aktora, prezentując swoje umiejętności werbalne. Wszyscy uczniowie wykazali duże zainteresowanie zadaniami, byli skupieni i zaangażowani w wykonywaną pracę. Konkursowe potyczki zakończyło wysłuchanie krótkiego wykładu prof. Miodka dotyczącego języka współczesnej młodzieży. Tytuł szkolnego Mistrza Mowy Polskiej zdobyli uczniowie klasy VIII. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w codziennych zmaganiach z naszym trudnym językiem.

Elżbieta Majchrzak
Aleksandra Kozłowska