Wycieczka z preorientacji zawodowej do Izby Rzemieślniczej

21 lutego klasy III Gimnazjum, VII i VIII SP wraz z doradcą zawodowym Krzysztofem Derengowskim udały się na wycieczkę do Izby Rzemieślniczej. Uczniowie dowiedzieli się jakie Cechy są zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej, jak wygląda nauka w małej rzemieślniczej firmie, dająca szansę na zdobycie ciekawego zawodu. Dowiedzieliśmy się, że nauka zawodu składa się z dwóch integralnych

Poetycka Biesiada Walentynkowa

14 lutego odbyła się w naszym Ośrodku Poetycka Biesiada Walentynkowa, podczas której odczytano tradycyjnie walentynkowe życzenia. Poza tym zaprezentowano utwory poetyckie powstałe specjalnie na tą okazję. Autorami byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.  Wszyscy z dużym zainteresowaniem obejrzeli sfilmowane wypowiedzi  nauczycieli i pracowników szkoły na temat

Projekt „Aktywni razem” – Zima

W bieżącym roku szkolnym w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych realizowany jest projekt „Aktywni razem”. Polega on na organizowaniu wspólnych zajęć dla uczniów oddziałów RW oraz ich rówieśników z wybranych klas. Na zajęcia zimowe zaproszeni zostali uczniowie klasy IIIa oraz IVe. Celem spotkania była integracja, poznanie siebie nawzajem, pomoc słabszym oraz wspólna zabawa. Zajęcia rozpoczęły się od Porannego Kręgu

Kościańskie lodowisko

W celu uatrakcyjnienia cotygodniowych wyjazdów na kościańską pływalnię oraz nabywania nowych umiejętności związanych z innymi dyscyplinami sportowymi, tym razem grupa uczniów z naszego Ośrodka, odbyła zajęcia na lodowisku. Uczniowie pod okiem nauczycieli Łukasza Mańkowskiego, Marleny Jastrzębowskiej, Tomasza Grabusa i Marka Ćwikły doskonalili swoją

Wizyta w Klubie Seniora „Korona”

Dnia 7 lutego uczniowie naszego Ośrodka udali się  do Klubu Seniora „Korona” w Poznaniu na zimowe spotkanie integracyjne. Przygotowali występ słowno-muzyczny, podczas którego recytowali wiersze i śpiewali piosenki nawiązujące do magicznej atmosfery zimy oraz świąt. Nad stroną muzyczną czuwała pani M. Wojciechowska. Prezentacje bardzo spodobały się gospodarzom – nagrodzili uczniów oklaskami i prośbami o bisy. Po występie odbył się poczęstunek, a wraz z nim rozmowy o szkole, hobby, talentach i zdolnościach.

Bezpieczne ferie

11 stycznia 2019r. w szkole przy ulicy Kościelnej odbyło się spotkanie ze strażakiem aspirantem sztabowym Pawłem Świerczyńskim. Spotkanie dotyczyło zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Gość udzielił nam również cennych rad jak zachować się w przypadku wybuchu pożaru w mieszkaniu, w jaki sposób korzystać z numerów alarmowych, jak wzywać pomoc, jak być

Hej kolęda….

W tym roku po raz pierwszy zebraliśmy się na wspólnym śpiewaniu kolęd z okazji „Trzech Króli”. Spotkanie miało miejsce w naszej świetlicy szkolnej przy ulicy Kościelnej. Konkurs przebiegał w radosnej atmosferze,  nauczyciele przygotowali wcześniej uczniów do quizu na temat święta Objawienia Pańskiego. Były słodkie nagrody i oklaski publiczności po dobrej odpowiedzi. Później gromki śpiew