Wycieczka z preorientacji zawodowej do Izby Rzemieślniczej

21 lutego klasy III Gimnazjum, VII i VIII SP wraz z doradcą zawodowym Krzysztofem Derengowskim udały się na wycieczkę do Izby Rzemieślniczej. Uczniowie dowiedzieli się jakie Cechy są zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej, jak wygląda nauka w małej rzemieślniczej firmie, dająca szansę na zdobycie ciekawego zawodu. Dowiedzieliśmy się, że nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym. Pani Monika Nowicka z dużym zaangażowaniem opowiedziała nam o tym jaka jest procedura egzaminów zawodowych, w jakich salach się je zdaje i gdzie szukać pomocy. Każdy z uczniów otrzymał zestaw ulotek informacyjnych o różnorodnych zawodach.

Dobrota Prentka