Wyjazd na lodowisko „Chwiałka”

Uczniowie klas V, VII SP i III Gim. postanowili zmierzyć się ze swoimi umiejętnościami na lodowisku. Niektórzy z nas jeździli pierwszy raz na łyżwach. Pomimo początkowych trudności nie poddawaliśmy się i dzielnie rozwijaliśmy nasze zdolności poruszania się po lodzie, pokonywaliśmy nieśmiałość i lęk. Dzielnie sobie wzajemnie pomagaliśmy i każdy zdobył nowe doświadczenia. Radości i śmiechu nie było końca. Na pewno będziemy rozwijali swoją sprawność w jeździe na łyżwach i utrwalali podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa na lodzie.

Dobrota i Cezary Prentcy