Start

Witamy na stronie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mosinie

 

 


Z okazji rozpoczynających się ferii zimowych

życzę Wam drodzy Uczniowie

zasłużonego wypoczynku, mile spędzonego czasu, wielu niezapomnianych wrażeń

i nowych doświadczeń.

 Odpoczywajcie, bawcie się, korzystajcie z uroków zimy,

 poznawajcie nowe miejsca i ludzi.

 Pamiętajcie jednak, aby były to ferie bezpieczne, tak abyście cali i zdrowi wrócili

 z początkiem marca do szkolnych obowiązków.         

                     Dyrektor SOSW Bożena Mazur


 70 rocznica wyzwolenia Mosiny

W niedzielę 25 stycznia delegacja naszego Ośrodka wzięła udział w doniosłej uroczystości, która odbyła się na Placu 20 Października w Mosinie.

Z okazji przypadającej w tym dniu 70 tej rocznicy wyzwolenia Mosiny władze miasta, proboszcz tutejszej parafii oraz przedstawiciele okolicznych szkół i instytucji złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Ofiar II Wojny Światowej.

Podczas tej uroczystości zaszczytna rola przypadła naszym uczniom. Poczet sztandarowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie towarzyszył składaniu pod pomnikiem kwiatów przez przybyłe na uroczystość delegacje.

 Także uczeń naszej Szkoły Damian Sokołowski w imieniu całej Społeczności Ośrodka złożył pod pomnikiem biało –czerwoną wiązankę.

Z tej zaszczytnej funkcji reprezentowania Szkoły członkowie pocztu sztandarowego: Paweł Małecki, Patryk Marczyński oraz Damian Sokołowski wywiązali się wzorowo. 


Biała Szkoła dla uczniów SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

Już po raz drugi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach Białej Szkoły, które odbędą się w terminie od 26.01. do 30.01. w miejscowości Szczawa położonej w malowniczych Gorcach.

Inicjatorem wyjazdu jest Tomasz Grabus nauczyciel Ośrodka będący jednocześnie instruktorem i jednym z dwóch opiekunów wyjeżdżającej grupy.

W ramach Białej Szkoły uczestnicy jadący po raz pierwszy uczyć się będą jazdy na nartach zjazdowych.  Ci zaś, którzy posiadają już podstawy będą doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności, a także zdobywać nowe łącząc naukę z rekreacją. Poznają uroki gór i sportów zimowych. Zajęcia będą także okazją, aby przygotować uczniów do Olimpiady Specjalnej z narciarstwa zjazdowego. Pobyt na obozie ma za zadanie sprzyjać integracji uczestników, a także wyrabiać w nich samodzielność oraz zaradność w różnych sytuacjach życiowych.

Poza zajęciami typowo sportowymi na uczestników czeka szereg atrakcji takich jak zwiedzanie okolicznych zabytków, ognisko czy też zabawa przy góralskiej muzyce oraz spotkania z miejscowymi góralami, poznanie ich folkloru i zwyczajów.

W Wielkopolsce na razie śniegu brakuje, ale w górach jest go pod dostatkiem więc to będzie zapewne udany wyjazd.

Do  Szczawy pojadą uczniowie: Dawid Duszczak, Paweł Małecki, Dominik Kaczorowski, Damian Sokołowski, Patryk Marczyński oraz Patryk Wański pod opieką nauczycieli- instruktorów Tomasza Grabusa i Romana Marcinkowskiego.

Biała szkoła SOSW Mosina


Cavaliada Poznań 2014

Wielkie międzynarodowe święto jeździectwa z udziałem uczniów naszego Ośrodka

 W grudniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – CAVALIADA Poznań 2014. Cavaliada to szereg konkursów, a także widowiskowych pokazów jazdy konnej. To wydarzenie otwarło składający się z trzech odsłon cykl CAVALIADA Tour 2014/2015.

 Honorowy Patronat nad Cyklem Międzynarodowych Zawodów objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 Z radością i dumą zawiadamiamy, że w tej wielkiej, prestiżowej Imprezie wzięli udział uczniowie naszego Ośrodka: Damian Sokołowski, Paweł Małecki i Krystian Walenciak, którzy zaprezentowali pokaz kaskaderki konnej – dżygitówki, przygotowany pod okiem trenerów pana Pawła Apolinarskiego, pani Joanny Kubisy i pani Danuty Lech w stadninie należącej do Fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”.

 Wyczyny młodych jeźdźców można było podziwiać na terenie Targów Poznańskich w ramach przedstawienia,, Ale Cyrk" przygotowanego przez Fundację,, Stworzenia Pana Smolenia”.

 Występ naszych uczniów zakończył się wielkim sukcesem. Zebrali mnóstwo gratulacji. I już teraz otrzymali zaproszenie do udziału w Cavaliadzie za rok. Ponadto w czerwcu 2015 będzie można podziwiać ich umiejętności na Zamku w Rokosowie, gdzie wystąpią z grupą pana Pawła Apolinarskiego.     

Cavaliada Poznań 2014 SOSW Mosina


Jesteśmy na „A”

 Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie zapoznać się ze specyfiką działania wybranej szkoły i zastanowić się, do której najlepiej wysłać dziecko.

Jako dyrektor Ośrodka pragnę poinformować, iż w przeprowadzonej u nas ewaluacji problemowej dla wymagania –„ Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki” otrzymaliśmy, jako Ośrodek najwyższą ocenę,, A.”                                                             

Ewaluacja została zrealizowana przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji w dniach 21.10.2014 - 07.11.2014.  Badaniem zostali objęci uczniowie rodzice i nauczyciele, z którymi przeprowadzono wywiady, ankiety, obserwowano zajęcia oraz analizowano dokumentację placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.             

We wnioskach z raportu stwierdzono, że stosowane w Ośrodku rozwiązania edukacyjne są wsparciem dla wychowanków i powodują, że uczniowie chętnie realizują różnorodne zadania, również pomagając sobie nawzajem. Specyfika Ośrodka sprawia, że proces dydaktyczny jest dostosowany do rodzaju niepełnosprawności, indywidualnych możliwości wychowanków i pomaga im przygotować się do życia, do zdobycia wykształcenia. Społeczność Ośrodka dba o wysoki poziom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanków, co sprawia, że są oni zadowoleni z udziału w różnorodnych zajęciach, są związani emocjonalnie z Placówką. Nauczyciele we współpracy organizują proces dydaktyczny i wychowawczy, rozwiązują problemy, co służy rozwojowi wychowanków. Społeczność Ośrodka zna cele placówki, dzięki czemu wychowankowie mogą liczyć na wsparcie pracowników Ośrodka, z satysfakcją korzystać z oferty Placówki i rozwijać się.

Na platformie internetowej www.npseo.pl, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”, w tej chwili dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachęcam do zapoznania się z raportem dotyczącym naszego Ośrodka.

Gratuluję wszystkim pracownikom i życzę dalszej satysfakcji i sukcesów w pracy.

                                         Dyrektor Ośrodka Bożena Mazur


Podziękowanie

 Nasz Ośrodek z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesną i bogato wyposażoną placówką, w której uczniowie znajdują wszystko to, co jest im potrzebne do dalszej nauki i rehabilitacji. 

Ale szkoła to przede wszystkim ludzie-kompetentni z energią, pomysłami a przede wszystkim z sercem.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serdeczny stosunek do uczniów.
Dziękujemy, że my rodzice możemy być spokojni.

Rada Rodziców


Drukuj