Start

Witamy na stronie

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Mosinie

  

Przejdź do serwisu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych


Wirtualny spacer po naszym Ośrodku 
  


Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia sportowo - rekreacyjne realizowane w ramach projektu: "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim"

w sierpniu:

Zapewniamy sprzęt sportowy oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.


Życzenia SOSW im.J.Korczaka w Mosinie 


Nowy samochód dla naszych uczniów

15 maja 2015 na terenie Centrum Hipiki w Jaszkowie w Pałacu hr. A. Chłapowskiego odbyła się uroczystość przekazania prowadzonemu przez Powiat Poznański Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka w Mosinie, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Głównym Organizatorem tego wydarzenia był Rotary Klub Poznań-Puszczykowo. Na uroczystość oprócz społeczności szkolnej przybyli liczni sponsorzy, dzięki którym Ośrodek mógł otrzymać tak wspaniały i potrzebny niepełnosprawnym uczniom dar. Był wśród nich przedstawiciel Powiatu Poznańskiego Wicestarosta Tomasz Łubiński. Powiat Poznański jak zawsze wykazał się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów udzielając wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu. Do Jaszkowa przyjechali także przedstawiciele Klubów: Rotary Poznań-Puszczykowo(inicjatora akcji), Rotary Poznań, Rotary Poznań-Starówka, Rotary Wolsztyn, Rotary Szamotuły, Rotary Helmstedt, oraz Rotary Berlin Nord.

Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabierali kolejno Wicestarosta Tomasz Łubiński, Prezydent Rotary Poznań -Puszczykowo Wiesław Knioła, przedstawiciele pozostałych Klubów oraz Dyrektor SOSW im. J. Korczaka w Mosinie Bożena Mazur, która wręczyła darczyńcom pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za zrozumienie, zaangażowanie i wsparcie finansowe tak cennej dla Ośrodka inicjatywy. Uczniowie zaś podarowali wykonane własnoręcznie podczas zajęć warsztatowych upominki. Były to naczynia gliniane oraz wyroby wikliniarskie. Swoje podziękowanie dla sponsorów wyrazili także rodzice uczniów SOSW obdarowując Ich kwiatami. Wicestarosta Tomasz Łubiński wręczył Dyrektor Bożenie Mazur kluczyki do nowego samochodu, które następnie zostały przekazane na ręce reprezentantów społeczności szkolnej.

Uroczystość wzbogaciła część artystyczna w ramach, której ośrodkowy zespół muzyczny p, .n.,, Boom Banda”, wykonał kilka piosenek.

Otrzymany samochód umożliwi uczniom Ośrodka bezpieczny dojazd na różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, realizowane poza terenem placówki, a także stworzy szansę podróżowania i poznawania nowych, ciekawych miejsc poszerzając ich wiedzę o świecie i wzbogacając doświadczenia Przyczyni się tym samym do tak ważnego dla osób niepełnosprawnych wielozmysłowego poznawania rzeczywistości.

Uroczystość przekazania pojazdu poprzedziły obchody IV Dnia Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które w tym roku odbyły się poza terenem Ośrodka.Były one prezentacją różnych form aktywności uczniów, ich sukcesów i osiągnięć. Jak co roku zaprezentowały się różne pracownie warsztatowe Były wśród nich warsztaty garncarskie, stolarskie, tkackie, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu min. zabawy z chustą, badminton oraz w konkurencjach sportowych.

Po zakończeniu uroczystości dzieci zostały odwiezione do Mosiny nowym busem, mogły w ten sposób zainaugurować jego użytkowanie.

Ewa Malinowska


,,Wolontariat z klasą” po raz drugi w SOSW im. J. Korczaka w Mosine

Już po raz drugi nasz Ośrodek zakwalifikował się do udziału w projekcie „Wolontariat z klasą” organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO z siedzibą w Poznaniu. Program tego projektu zakłada tworzenie Szkolnych Kół Wolontariatu lub jak w naszym przypadku rozwijanie już istniejących. Poprzez nasze koło chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne nie tylko potrzebują pomocy ale ową pomoc mogą też ofiarować innym.

W tym roku szkolnym będziemy poszukiwać wolontariuszy wśród uczniów klas gimnazjalnych. Głównym założeniem projektu jest realizacja programu edukacyjnego kształtującego odpowiedzialnych społecznie gimnazjalistów, którzy potrafią uważnie obserwować najbliższe otoczenie, którzy potrafią respektować prawa innych, a także chętnie biorą udział w wolontariacie poświęcając swój wolny czas i energię.

 „Wolontariat z klasą” trwa 2 lutego 2015 roku, kiedy to szkoły z województwa wielkopolskiego mogły zgłaszać chęć udziału w projekcie i będzie nam towarzyszył, aż do 30 kwietnia 2016 roku. W tym czasie zarówno opiekunowie jak i chętni uczniowie zostaną odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do niesienia pomocy innym.

Żywię ogromną nadzieję, że na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie znów znajdą się uczniowie, którzy podejmą to wyzwanie. 

Szef Szkolnego Koła Wolontariatu 

Iwona Warzych


Aktywna Szkoła-Aktywny Uczeń

Od 8 września 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku nasza placówka uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem tego konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży podstawowych zasad zdrowego trybu życia. Zgodnie z regulaminem wykonaliśmy 10 przydzielonych zadań, które były dla nas dużym wyzwaniem, a także możliwością sprawdzenia swoich sił w rywalizacji z innymi placówkami. W rezultacie Ośrodek otrzymał Dyplom honorowy z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za współpracę, wsparcie i cenne rady. Dziękujemy również za wsparcie finansowe jakiego udzieliła nam Rada Rodzicw podczas  realizacji zadań konkursowych.

koordynatorzy konkursu: Marlena Jastrzębowska, Martyna Bąkowska, Wiesława Lipiec

Dyplom dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.J.Korczaka w Mosinie otrzymany w ramach projektu Aktywna Szkoła-Aktywny Uczeń


70 rocznica wyzwolenia Mosiny

W niedzielę 25 stycznia delegacja naszego Ośrodka wzięła udział w doniosłej uroczystości, która odbyła się na Placu 20 Października w Mosinie.

Z okazji przypadającej w tym dniu 70 tej rocznicy wyzwolenia Mosiny władze miasta, proboszcz tutejszej parafii oraz przedstawiciele okolicznych szkół i instytucji złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Ofiar II Wojny Światowej.

Podczas tej uroczystości zaszczytna rola przypadła naszym uczniom. Poczet sztandarowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie towarzyszył składaniu pod pomnikiem kwiatów przez przybyłe na uroczystość delegacje.

 Także uczeń naszej Szkoły Damian Sokołowski w imieniu całej Społeczności Ośrodka złożył pod pomnikiem biało –czerwoną wiązankę.

Z tej zaszczytnej funkcji reprezentowania Szkoły członkowie pocztu sztandarowego: Paweł Małecki, Patryk Marczyński oraz Damian Sokołowski wywiązali się wzorowo. 


Biała Szkoła dla uczniów SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

Już po raz drugi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach Białej Szkoły, które odbędą się w terminie od 26.01. do 30.01. w miejscowości Szczawa położonej w malowniczych Gorcach.

Inicjatorem wyjazdu jest Tomasz Grabus nauczyciel Ośrodka będący jednocześnie instruktorem i jednym z dwóch opiekunów wyjeżdżającej grupy.

W ramach Białej Szkoły uczestnicy jadący po raz pierwszy uczyć się będą jazdy na nartach zjazdowych.  Ci zaś, którzy posiadają już podstawy będą doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności, a także zdobywać nowe łącząc naukę z rekreacją. Poznają uroki gór i sportów zimowych. Zajęcia będą także okazją, aby przygotować uczniów do Olimpiady Specjalnej z narciarstwa zjazdowego. Pobyt na obozie ma za zadanie sprzyjać integracji uczestników, a także wyrabiać w nich samodzielność oraz zaradność w różnych sytuacjach życiowych.

Poza zajęciami typowo sportowymi na uczestników czeka szereg atrakcji takich jak zwiedzanie okolicznych zabytków, ognisko czy też zabawa przy góralskiej muzyce oraz spotkania z miejscowymi góralami, poznanie ich folkloru i zwyczajów.

W Wielkopolsce na razie śniegu brakuje, ale w górach jest go pod dostatkiem więc to będzie zapewne udany wyjazd.

Do  Szczawy pojadą uczniowie: Dawid Duszczak, Paweł Małecki, Dominik Kaczorowski, Damian Sokołowski, Patryk Marczyński oraz Patryk Wański pod opieką nauczycieli- instruktorów Tomasza Grabusa i Romana Marcinkowskiego.

Biała szkoła SOSW Mosina


Cavaliada Poznań 2014

Wielkie międzynarodowe święto jeździectwa z udziałem uczniów naszego Ośrodka

 W grudniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – CAVALIADA Poznań 2014. Cavaliada to szereg konkursów, a także widowiskowych pokazów jazdy konnej. To wydarzenie otwarło składający się z trzech odsłon cykl CAVALIADA Tour 2014/2015.

 Honorowy Patronat nad Cyklem Międzynarodowych Zawodów objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 Z radością i dumą zawiadamiamy, że w tej wielkiej, prestiżowej Imprezie wzięli udział uczniowie naszego Ośrodka: Damian Sokołowski, Paweł Małecki i Krystian Walenciak, którzy zaprezentowali pokaz kaskaderki konnej – dżygitówki, przygotowany pod okiem trenerów pana Pawła Apolinarskiego, pani Joanny Kubisy i pani Danuty Lech w stadninie należącej do Fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”.

 Wyczyny młodych jeźdźców można było podziwiać na terenie Targów Poznańskich w ramach przedstawienia,, Ale Cyrk" przygotowanego przez Fundację,, Stworzenia Pana Smolenia”.

 Występ naszych uczniów zakończył się wielkim sukcesem. Zebrali mnóstwo gratulacji. I już teraz otrzymali zaproszenie do udziału w Cavaliadzie za rok. Ponadto w czerwcu 2015 będzie można podziwiać ich umiejętności na Zamku w Rokosowie, gdzie wystąpią z grupą pana Pawła Apolinarskiego.     

Cavaliada Poznań 2014 SOSW Mosina


Jesteśmy na „A”

 Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie zapoznać się ze specyfiką działania wybranej szkoły i zastanowić się, do której najlepiej wysłać dziecko.

Jako dyrektor Ośrodka pragnę poinformować, iż w przeprowadzonej u nas ewaluacji problemowej dla wymagania –„ Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki” otrzymaliśmy, jako Ośrodek najwyższą ocenę,, A.”       

Ewaluacja została zrealizowana przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji w dniach 21.10.2014 - 07.11.2014.  Badaniem zostali objęci uczniowie rodzice i nauczyciele, z którymi przeprowadzono wywiady, ankiety, obserwowano zajęcia oraz analizowano dokumentację placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.             

We wnioskach z raportu stwierdzono, że stosowane w Ośrodku rozwiązania edukacyjne są wsparciem dla wychowanków i powodują, że uczniowie chętnie realizują różnorodne zadania, również pomagając sobie nawzajem. Specyfika Ośrodka sprawia, że proces dydaktyczny jest dostosowany do rodzaju niepełnosprawności, indywidualnych możliwości wychowanków i pomaga im przygotować się do życia, do zdobycia wykształcenia. Społeczność Ośrodka dba o wysoki poziom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanków, co sprawia, że są oni zadowoleni z udziału w różnorodnych zajęciach, są związani emocjonalnie z Placówką. Nauczyciele we współpracy organizują proces dydaktyczny i wychowawczy, rozwiązują problemy, co służy rozwojowi wychowanków. Społeczność Ośrodka zna cele placówki, dzięki czemu wychowankowie mogą liczyć na wsparcie pracowników Ośrodka, z satysfakcją korzystać z oferty Placówki i rozwijać się.

Na platformie internetowej www.npseo.pl, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”, w tej chwili dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachęcam do zapoznania się z raportem dotyczącym naszego Ośrodka.

Gratuluję wszystkim pracownikom i życzę dalszej satysfakcji i sukcesów w pracy.

Dyrektor Ośrodka Bożena Mazur


Podziękowanie

obrazek dekoracyjny

 Nasz Ośrodek z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesną i bogato wyposażoną placówką, w której uczniowie znajdują wszystko to, co jest im potrzebne do dalszej nauki i rehabilitacji. 

Ale szkoła to przede wszystkim ludzie-kompetentni z energią, pomysłami a przede wszystkim z sercem.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serdeczny stosunek do uczniów.
Dziękujemy, że my rodzice możemy być spokojni.

Rada Rodziców


Drukuj