SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE

Zapraszamy na nowa strone naszej szkoly:
www.soswmosina.pl