Start

Witamy na stronie

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Mosinie

  

Przejdź do serwisu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych


Wirtualny spacer po naszym Ośrodku 
  


Nowy samochód dla naszych uczniów

15 maja 2015 na terenie Centrum Hipiki w Jaszkowie w Pałacu hr. A. Chłapowskiego odbyła się uroczystość przekazania prowadzonemu przez Powiat Poznański Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka w Mosinie, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Głównym Organizatorem tego wydarzenia był Rotary Klub Poznań-Puszczykowo. Na uroczystość oprócz społeczności szkolnej przybyli liczni sponsorzy, dzięki którym Ośrodek mógł otrzymać tak wspaniały i potrzebny niepełnosprawnym uczniom dar. Był wśród nich przedstawiciel Powiatu Poznańskiego Wicestarosta Tomasz Łubiński. Powiat Poznański jak zawsze wykazał się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów udzielając wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu. Do Jaszkowa przyjechali także przedstawiciele Klubów: Rotary Poznań-Puszczykowo(inicjatora akcji), Rotary Poznań, Rotary Poznań-Starówka, Rotary Wolsztyn, Rotary Szamotuły, Rotary Helmstedt, oraz Rotary Berlin Nord.

Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabierali kolejno Wicestarosta Tomasz Łubiński, Prezydent Rotary Poznań -Puszczykowo Wiesław Knioła, przedstawiciele pozostałych Klubów oraz Dyrektor SOSW im. J. Korczaka w Mosinie Bożena Mazur, która wręczyła darczyńcom pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za zrozumienie, zaangażowanie i wsparcie finansowe tak cennej dla Ośrodka inicjatywy. Uczniowie zaś podarowali wykonane własnoręcznie podczas zajęć warsztatowych upominki. Były to naczynia gliniane oraz wyroby wikliniarskie. Swoje podziękowanie dla sponsorów wyrazili także rodzice uczniów SOSW obdarowując Ich kwiatami. Wicestarosta Tomasz Łubiński wręczył Dyrektor Bożenie Mazur kluczyki do nowego samochodu, które następnie zostały przekazane na ręce reprezentantów społeczności szkolnej.

Uroczystość wzbogaciła część artystyczna w ramach, której ośrodkowy zespół muzyczny p, .n.,, Boom Banda”, wykonał kilka piosenek.

Otrzymany samochód umożliwi uczniom Ośrodka bezpieczny dojazd na różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, realizowane poza terenem placówki, a także stworzy szansę podróżowania i poznawania nowych, ciekawych miejsc poszerzając ich wiedzę o świecie i wzbogacając doświadczenia Przyczyni się tym samym do tak ważnego dla osób niepełnosprawnych wielozmysłowego poznawania rzeczywistości.

Uroczystość przekazania pojazdu poprzedziły obchody IV Dnia Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które w tym roku odbyły się poza terenem Ośrodka.Były one prezentacją różnych form aktywności uczniów, ich sukcesów i osiągnięć. Jak co roku zaprezentowały się różne pracownie warsztatowe Były wśród nich warsztaty garncarskie, stolarskie, tkackie, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu min. zabawy z chustą, badminton oraz w konkurencjach sportowych.

Po zakończeniu uroczystości dzieci zostały odwiezione do Mosiny nowym busem, mogły w ten sposób zainaugurować jego użytkowanie.

Ewa Malinowska


,,Wolontariat z klasą” po raz drugi w SOSW im. J. Korczaka w Mosine

Już po raz drugi nasz Ośrodek zakwalifikował się do udziału w projekcie „Wolontariat z klasą” organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO z siedzibą w Poznaniu. Program tego projektu zakłada tworzenie Szkolnych Kół Wolontariatu lub jak w naszym przypadku rozwijanie już istniejących. Poprzez nasze koło chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne nie tylko potrzebują pomocy ale ową pomoc mogą też ofiarować innym.

W tym roku szkolnym będziemy poszukiwać wolontariuszy wśród uczniów klas gimnazjalnych. Głównym założeniem projektu jest realizacja programu edukacyjnego kształtującego odpowiedzialnych społecznie gimnazjalistów, którzy potrafią uważnie obserwować najbliższe otoczenie, którzy potrafią respektować prawa innych, a także chętnie biorą udział w wolontariacie poświęcając swój wolny czas i energię.

 „Wolontariat z klasą” trwa 2 lutego 2015 roku, kiedy to szkoły z województwa wielkopolskiego mogły zgłaszać chęć udziału w projekcie i będzie nam towarzyszył, aż do 30 kwietnia 2016 roku. W tym czasie zarówno opiekunowie jak i chętni uczniowie zostaną odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do niesienia pomocy innym.

Żywię ogromną nadzieję, że na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie znów znajdą się uczniowie, którzy podejmą to wyzwanie. 

Szef Szkolnego Koła Wolontariatu 

Iwona Warzych


Podziękowanie

obrazek dekoracyjny

 Nasz Ośrodek z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesną i bogato wyposażoną placówką, w której uczniowie znajdują wszystko to, co jest im potrzebne do dalszej nauki i rehabilitacji. 

Ale szkoła to przede wszystkim ludzie-kompetentni z energią, pomysłami a przede wszystkim z sercem.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serdeczny stosunek do uczniów.
Dziękujemy, że my rodzice możemy być spokojni.

Rada Rodziców


Drukuj