Start

Witamy na stronie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mosinie

 

Życzenia SOSW Mosina


Jesteśmy na „A”

 Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie zapoznać się ze specyfiką działania wybranej szkoły i zastanowić się, do której najlepiej wysłać dziecko.

Jako dyrektor Ośrodka pragnę poinformować, iż w przeprowadzonej u nas ewaluacji problemowej dla wymagania –„ Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki” otrzymaliśmy, jako Ośrodek najwyższą ocenę,, A.”                                                             

Ewaluacja została zrealizowana przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji w dniach 21.10.2014 - 07.11.2014.  Badaniem zostali objęci uczniowie rodzice i nauczyciele, z którymi przeprowadzono wywiady, ankiety, obserwowano zajęcia oraz analizowano dokumentację placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.             

We wnioskach z raportu stwierdzono, że stosowane w Ośrodku rozwiązania edukacyjne są wsparciem dla wychowanków i powodują, że uczniowie chętnie realizują różnorodne zadania, również pomagając sobie nawzajem. Specyfika Ośrodka sprawia, że proces dydaktyczny jest dostosowany do rodzaju niepełnosprawności, indywidualnych możliwości wychowanków i pomaga im przygotować się do życia, do zdobycia wykształcenia. Społeczność Ośrodka dba o wysoki poziom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanków, co sprawia, że są oni zadowoleni z udziału w różnorodnych zajęciach, są związani emocjonalnie z Placówką. Nauczyciele we współpracy organizują proces dydaktyczny i wychowawczy, rozwiązują problemy, co służy rozwojowi wychowanków. Społeczność Ośrodka zna cele placówki, dzięki czemu wychowankowie mogą liczyć na wsparcie pracowników Ośrodka, z satysfakcją korzystać z oferty Placówki i rozwijać się.

Na platformie internetowej www.npseo.pl, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”, w tej chwili dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachęcam do zapoznania się z raportem dotyczącym naszego Ośrodka.

Gratuluję wszystkim pracownikom i życzę dalszej satysfakcji i sukcesów w pracy.

                                         Dyrektor Ośrodka Bożena Mazur


Podziękowanie

 Nasz Ośrodek z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesną i bogato wyposażoną placówką, w której uczniowie znajdują wszystko to, co jest im potrzebne do dalszej nauki i rehabilitacji. 

Ale szkoła to przede wszystkim ludzie-kompetentni z energią, pomysłami a przede wszystkim z sercem.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serdeczny stosunek do uczniów.
Dziękujemy, że my rodzice możemy być spokojni.

Rada Rodziców


 Nagroda dla naszej uczennicy w IX Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim Mosina 2014

Dnia 24 października 2014r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się IX edycja Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego, którego celem jest wyłonienie najzdolniejszych rzeźbiarzy amatorów, spośród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz uczestników kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

Nasz Ośrodek w tym roku reprezentowała Agnieszka Górczyńska, która w kategorii dorosłych zdobyła II MIEJSCE. GRATULUJEMY!!!   I bardzo się cieszymy.

Do uczestnictwa w turnieju zaproszono osoby wykazujące ponadprzeciętne zdolności artystyczne i umiejętności manualne. Prace uczestników turnieju oceniane były przez profesjonalne Jury, w skład, którego weszli zaproszeni artyści rzeźbiarze i plastycy.

turniej rzeźbiarski SOSW Mosina  


Nauczycielka z Mosiny w Pałacu Prezydenckim

13 października 2014 w przeddzień Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Roku Wolności w szkołach. W spotkaniu udział wzięła Pierwsza Dama - Anna Komorowska, Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, Minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka oraz minister Maciej Klimczak.

Zaproszenie z Kancelarii Prezydenta otrzymali nauczyciele – laureaci projektów realizowanych pod patronatem Prezydenta RP.

Wśród wyróżnionych znalazła się także nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie, Monika Bajstok. Polonistka z Mosiny zwyciężyła w kategorii najlepszy scenariusz lekcji w województwie wielkopolskim.

Podczas spotkania w Pałacu jego uczestnicy dyskutowali także o sukcesach i trudnościach w nauczaniu najnowszej historii Polski.  

 Nauczycielka nagrodzona przez Prezydenta RP

  Nauczycielka nagrodzona przez Prezydenta RP 

 

 

 

 
 

Drukuj